DNR tyrimas tarp brolio ir sesers nuo 299 Eur.

Šiam tyrimui yra naudojama STR analizė, siekia nustatyti tikimybę ar du asmenis (skirtingų lyčių), sieja bendras DNR, lyginant su likusia žmonių populiacija. Analizė atliekama tiriant didelį DNR taškų skaičių (dar kitaip žinomą, lokusais). Rezultatai gaunami, remiantis statistine analize, siekiant nustatyti tarpusavio ryšio stiprumą tarp dviejų tiriamų. Atliekant brolių-seserų tyrimą, brolis ir sesuo, žinoma turės panašesnį DNR kodą, lyginant su nesusijusiais asmenimis. Tyrimo metu nustatoma, ar tiriamieji asmenys yra visiškai susiję, pusiau susiję (skiriasi vienas iš tėvų) ar visai nesusiję giminystės ryšiais.

Tyrimo atlikimo terminas  8-14 darbo dienų, nuo mėginių gavimo į laboratoriją dienos.

 

DNR tyrimas tarp dviejų tariamų brolių ( Y testas) nuo 329 Eur.

Y chromosomos testas (Y- STR testas) yra naudojamas siekiant nustatyti, ar vyrai turi tą pačią tėvišką liniją. Šis testas yra labai tikslus ir duoda aiškų Taip arba Ne atsakymą. Y chromosoma yra paveldima ir perduodama iš tėvo sūnui. Tai yra gana retai mutuojanti chromosoma ir nesikeičia iš kartos į kartą. Vyrišką liniją galima nesunkiai atsekti, kadangi visi vienos giminės vyrai, turės vienodus Y chromosomų modelius (jei jie tikrai vieno kraujo giminaičiai).

Tyrimo atlikimo terminas  10-15 darbo dienų, nuo mėginių gavimo į laboratoriją dienos.

DNR tyrimas tarp dviejų seserų ( X testas) nuo 564 Eur.

X - chromosomos testas yra naudojamas, nustatyti ar seserys iš skirtingų motinų turi tą patį biologinį tėvą. Kiekviena moteris turi 23 X chromosomų poras, viena X chromosoma iš kiekvienos XX poros paveldėta iš motinos, kita X chromosoma paveldėta iš tėvo. Tais atvejais, kai dvi seserys, kilusios iš tos pačios motinos, tačiau nori išsitirti, ar jos turi tą patį biologinį tėvą, būtina sąlyga yra DNR mėginį paiimti iš motinos. 

Tyrimo atlikimo terminas  19-25 darbo dienų, nuo mėginių gavimo į laboratoriją dienos.

Brolių /seserų tyrimas, tiria ar tiriamieji dalinasi bendra motinos linija (MtDNR testas)  nuo 527 Eur.

MtDNR tyrimas naudojamas nustatyti,  du ar daugiau žmonių yra susiję  ir dalijasi bendra motinos linija. MtDNR tyrimas remiasi mitochondrijų DNR seka, kuri ateina iš moteriškos giminės palikuonių. Atliekant šį tyrimą, mes galime nustatyti, ar du, ar daugiau žmonių (skirtingos lyties) susiję giminystės ryšiais su savo motinos linija, arba kitaip tariant, patvirtinti ar jie giminaičiai: broliai ir seserys  ir turi tą pačią biologinę motiną. Kaip ir Y chromosomos, taip ir  X-SV chromosomos beveik neturi mutacijų ir lieka nepakitę iš kartos į kartą.

Tyrimo atlikimo terminas  19-25 darbo dienos, nuo mėginių gavimo į laboratoriją dienos.