Apie mus

UAB „Purepro LT“ atstovauja tarptautinę genetinių tyrimų kompaniją EasyDNA . Tai tarptautinė kompanija, kuri specializuojasi DNR tyrimų srityje jau 14 metai, Lietuvoje atstovybė dirba nuo 2013 m., biurai išsidėstę visame pasaulyje.

Susisiekime

Užnerio g.1, 47484 Kaunas, Lietuva

+370 (37) 244 917

info@easydna.lt

our vission 1

10 +

Metų patirtis

EASYDNA LT

DNR tyrimų laboratorijų akreditacijosPateikiama Jums DNR tyrimų laboratorijų akreditacijas, su kuriomis bendradarbiaujama EasyDNA LT.

AABB

DDC laboratorija viena iš  DNR tyrimų laboratorijų, kurias akreditavo AABB. Siekiant užtikrinti, kad tyrimai būtų atliekami tiksliai ir kruopščiai, akredituotų laboratorijų tyrimo procesai ir įranga – griežtai tikrinami. Be to, akredituotos laboratorijos kiekvienais metais dalyvauja kompetencijos patikros programoje. Tik akredituotų DNR laboratorijų tyrimų rezultatus pripažįsta teismai. 


NATA

Nacionalinės tyrimų institucijų asociacijos (NATA) akreditacija – tai institucijų kompetencijos atlikti tam tikro tipo tyrimus nustatymo, pripažinimo ir skatinimo būdas. Minėta akreditacija reiškia oficialų kompetentingos tyrimų institucijos pripažinimą – tokiu būdu suteikiama galimybė klientams identifikuoti ir pasirinkti patikimas paslaugas. Siekdama užtikrinti laboratorijų atitikimą reikalavimams ir veiklos standartų laikymąsi, NATA reguliariai tikrina laboratorijas. Be to, reikalaujama, kad laboratorija, demonstruodama savo technines galimybes, dalyvautų atitinkamoje kompetencijos programoje. Dėl griežtų kokybės ir saugos reikalavimų NATA yra bene sunkiausiai įgyjama akreditacija tėvystės nustatymo tyrimų laboratorijai.


„Safe Harbor“

1998 m. spalio mėnesį įsigaliojo Europos Komisijos direktyva dėl asmens duomenų apsaugos. Joje draudžiamas asmeninių duomenų perdavimas ne Europos Sąjungos šalims, kurios neatitinka Europos „adekvatumo“ standarto, taikomo privatumo apsaugai. Nors Jungtinės Amerikos Valstijos ir Europos Sąjunga turi bendrą savo piliečių privatumo apsaugos stiprinimo tikslą, Jungtinės Amerikos Valstijos vadovaujasi kitokia privatumo strategija. Norėdamas sujungti skirtingas privatumo strategijas ir suteikti JAV organizacijoms supaprastintas priemones laikytis minėtos direktyvos reikalavimų, JAV Komercijos departamentas, konsultuodamasis su Europos Komisija, įgyvendino „Safe Harbor“ projektą.


ISO 17025

Tai – pasaulinis techninės kalibravimo ir tyrimų laboratorijų kompetencijos standartas. Kadangi  GTL yra akredituota pagal ISO 17025:2005, šioje laboratorijoje egzistuoja bendra techninės ir kokybės vadybos sistema. Tai pasireiškia pranašesne laboratorijos praktika ir klientų aptarnavimu. DDC laboratorijoje įdiegta ISO 17025 kokybės sistema. Pažymime, kad nuo 2007 m. balandžio mėnesio šiuo atžvilgiu DDC laboratorija yra visapusiškai akredituota laboratorija.


A2LA

Tai – didžiausia, daugiadisciplininė laboratorijų akreditavimo sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose, kurią pripažįsta Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių bendrijų akreditavimo organai. A2LA sistemoje egzistuoja griežtesni nei ISO 17025: 2005 sertifikavimo reikalavimai. Čia ypatingas dėmesys skiriamas techninei kompetencijai, tyrimų atsekamumui ir bendriems laboratorijos įgūdžiams.


A2LA yra pelno nesiekianti, nevyriausybinė, visuomenei tarnaujanti draugija, kurios misija – patenkinti tiek laboratorijų, tiek jų klientų poreikius, susijusius su kokybiškais tyrimais; pagerinti laboratorijų ir jų duomenų kokybę; padidinti akredituotų laboratorijų duomenų pripažinimą, palengvinti prekybą, remiantis tarptautiniu mastu pripažintais kompetencijos kriterijais (ISO / IEC 17025:2005).

GTL yra viena iš kelių DNR laboratorijų, turinčių prestižinę A2LA akreditaciją.


ISO 9001

Atsižvelgdami į ISO 9001:2008 pataisas, Tarptautinis akreditacijos forumas (IAF), Tarptautinė laboratorijų akreditavimo asociacija (ILAC) ir Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) išleido peržiūrėtą komunikatą, kuris skelbia, kad ISO / IEC 17025 vadybos sistemos reikalavimai atitinka ISO 9001:2008 principus.

2009 m. sausio 8 d. ILAC paskelbė raštą, kuris paaiškina minėto komunikato išleidimo priežastis.

Amerikos patologų koledžas (CAP)

Amerikos patologų koledžas – pagrindinė Tarybos sertifikuotų patologų organizacija – tarnauja ir atstovauja pacientų, patologų ir visuomenės interesams, puoselėdama patologijos ir laboratorijų medicinos praktikos meistriškumą. GTL yra CAP narė, dalyvaujanti šio koledžo kompetencijos tikrinimo programoje.


„BBBOnLine“

Šiandien komerciją internete galime vadinti nekontroliuojama rinkos vieta, kurioje klientams sunku atpažinti teisėtus pasiūlymus. DDC laboratorija  „BBBOnLine’s Reliability“ programos dalyvė – laikosi aukštų interneto verslo praktikos standartų.

Maisto ir vaistų administravimo įstaiga (Food and Drug Administration, FDA)

DDC siūlomą DNR tėvystės nustatymo tyrimo rinkinį sudaro sterilūs komponentai, skirti būtent DNR mėginių, kuriuos reikia ištirti moderniomis technologijomis, analizei. Lazdelės ir aplikatoriai sterilizuojami pagal ANSI / AMMI / ISO reikalavimus. Šiuos reikmenis FDA patvirtino kaip sterilius. Vadinasi, galite neabejoti, jog komponentai, kuriais imate mėginius, atitinka griežčiausius pasaulio standartus, garantuoja saugumą, nekenkia asmens sveikatai.


ILAC-MRA

Tarptautinė laboratorijų akreditavimo asociacija (ILAC) savo veiklą pradėjo 1977 m. Tada buvo surengta konferencija siekiant sukurti tarptautinę asociaciją, kuri, skatindama akredituotų tyrimų ir kalibravimo rezultatų pripažinimą, palengvintų prekybą. ILAC abipusio pripažinimo susitarimas (dažnai vadinamas tiesiog ILAC susitarimu) – tai intensyvaus 22 metų darbo kulminacija.

Susitarimas įsigaliojo 2001 m. sausio 31 d. Jis tarptautinei prekybai suteikia ženklią techninę paramą. Susitarimo tikslas – pasaulio akredituotų tyrimų ir kalibravimo laboratorijų tinklo kūrimas. Minėtas laboratorijas vertina ir pripažįsta kompetentingi ILAC akreditavimo organai.

ILAC tikslas yra akredituotų laboratorijų (įskaitant kitų šalių laboratorijas) tyrimų rezultatų naudojimas ir pripažinimas industrijoje. Tokiu būdu gali būti realizuotas laisvosios prekybos siekis – kartą ištirtą produktą turi pripažinti visur.


CLIA

1988 m. Kongresas išleido Klinikinių laboratorijų tobulinimo pataisas (CLIA), nustatančias laboratorinių tyrimų kokybės standartus, kurie garantuoja paciento tyrimų rezultatų tikslumą ir patikimumą nepaisant tyrimo atlikimo vietos. Laboratorija apibrėžiama kaip įstaiga, atliekanti žmonių mėginių, paimtų diagnozės nustatymo, ligos prevencijos, gydymo, sveikatos įvertinimo ar funkcijos sutrikimo nustatymo tikslais, tyrimus. CLIA programa finansuojama vartotojų mokesčiais, todėl visas administravimo išlaidas padengia atitinkamos įstaigos.